టీపీసీసీ అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి రాఖీ పౌర్ణమి సందర్బంగా రాఖీ కట్టిన మహిళ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు నెరేళ్ళ శారదా, ఇతర మహిళా నాయకులు

టీపీసీసీ అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి రాఖీ పౌర్ణమి సందర్బంగా రాఖీ కట్టిన మహిళ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు నెరేళ్ళ శారదా, ఇతర మహిళా నాయకులు

Loading...