ఫిల్మ్ ఛాంబర్ కొత్త కార్యవర్గం అధ్యక్షుడు గా పి.కిరణ్

ఫిల్మ్ ఛాంబర్ కొత్త కార్యవర్గం

అధ్యక్షుడు గా పి.కిరణ్ (జెమిని కిరణ్)..
జనరల్ సెక్రటరీ..ముత్యాల రా మ దాస్…
1.జాయింట్ సెక్రటరీ గా.నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల,
2 .నిర్మాత ఆర్ .కె,…?…Treasury …గా నిర్మాత. తుమ్మలపల్లి రామసత్యనారాయణ? ఎన్నికయ్యారు.

Loading...